El Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC)

Símptomes:

 • Obsessions: són idees, pensaments, imatges o impulsos recurrents i persistents, que la persona sap que no són reals, no són produïts voluntàriament i es viuen com intrusius, per la qual cosa la persona intenta evitar tenir-los.
 • Compulsions: són comportaments o actes mentals repetitius, que l’individu es veu obligat a realitzar en resposta a una obsessió o seguint certes regles estrictament. l’objectiu d’aquests comportaments o operacions mentals és la prevenció o reducció del malestar o la prevenció d’algun esdeveniment o situació negatius. No obstant això, aquests comportaments o operacions mentals no estan connectats de forma realista amb allò que pretenen neutralitzar o prevenir o bé resulten clarament excessius.

 

Tipus de Trastorn Obsessiu Complsivo

Dins del TOC es poden diferenciar vuit tipus:

 • Neteja: són persones amb obsessions relacionades amb la contaminació.
 • Verificadors: les que s’asseguren de manera excessiva d’haver fet alguna cosa amb el propòsit d’evitar que ocorri una catàstrofe.
 • Repetidors: són aquells individus que duen a terme accions repetitives.
 • Ordenadors: són persones que exigeixen que les coses que els envolten estiguin disposades d’acord amb determinades pautes rígides, incloent distribucions simètriques.
 • Acumuladors: col·leccionen objectes insignificants, dels quals no poden desprendre’s.
 • Ritualizadores mentals: acostumen a tenir pensaments o imatges repetitives amb l’objecte de contrarestar la seva ansietat.
 • Turmentats i obsessius: experimenten pensaments negatius reiterats, que resulten incontrolables i bastant perturbadores.
 • Sexuals: consisteix en pensaments sexuals recurrents, que inclouen sobretot un temor exagerat a ser homosexual.

Els més comuns en general són els de neteja i els verificadors, sent els de neteja molt mes frecuents en dones.

Causes del Trastorn Obsessiu Compulsiu

Encara que no es coneix exactament la causa del TOC, si que coneixem diversos factors que intervenen:

Biològics
 • factors genètics: és un trastorn amb un component hereditari. Hi ha entre un 10-12% de concordança en familiars de primer grau.
 • Neurotransmisors: Trobem un dèficit de serotonina i un excés de dopamina.
 • Alteracions en estructures del cervell ( ganglis basals i prefrontal)
Psicològics
 • Degut a que es senten bé en fer-ho ( p.i: ordenar).
 • Estils de criança
 • Modelat: copiar conductes dels pares.
Social
 • Estils educatius rígids.
 • Entorn molt religiosos.

El TOC és un trastorn que es presenta en el 2’5% de la població i que és lleugerament mes prevalente en dones. L’inici més típic en home es dóna entre els 6 i els 15 anys, mentre que en dones es dóna entre els 20 i els 29 anys.

 

Curs i pronòstic

El TOC sol tenir un inici gradual i encara que no arriba a remetre totalment, ja que és un trastorn crònic, si que hi ha períodes en els quals els símptomes estan molt atenuats. La fluctuació dels símptomes depèn tant de l’efectivitat del tractament com de si tenen situacions estresantes. Així doncs, en els períodes de més estrès, els símptomes es tornen a accentuar.

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies