Trastorns alimentaris

Els trastorns alimentaris es caracteritzen per un canvi en els hàbits relacionats amb la ingesta d’aliments, que tenen com a conseqüència una alteració en l’absorció del menjar i que suposen un impacte tant a la salut com a la vida social. Encara que dins dels trastorns alimentaris hi ha diversos tipus, tals com la rumiació, la pica i els farts, els que tenen més rellevància per la seva gravetat són l’anorèxia i la bulímia.

La causa d’aquests trastorns és múltiple, doncs inclou els factors psicològics, biològics, emocionals i socials. Tant l’anorèxia com la bulímia estan relacionats amb problemes d’autocontrol i amb problemes emocionals.

Quant als problemes emocionals, la baixa autoestima, aquestes persones centren el seu autoconcepte gairebé exclusivament en l’aparença i el pes. Així doncs, solen ser perfeccionistes, la qual cosa suposa que els canvis en el seu cos mai són suficient i acaben sentint una gran discrepància entre com són i com els agradaria ser idealment. Una altra característica, és que es focalitzen excessivament en qualsevol canvi que es doni a aquest nivell i acaben desenvolupant distorsions respecte a la seva talla real. És aquí quan entren dintre d’un bucle, ja que si hi ha una distorsió en la imatge corporal i per tant mai arribarán al seu ideal de bellesa.

Respecte a les dificultats d’autocontrol, les quals es donen principalment en persones bulímiques, hi ha alguns símptomes similars al desig de consumir que pugui sentir un addicte, i també hi ha patrons de consum d’aliments compulsiu.

Causes

Hi ha diversos factors que poden portar a desenvolupar un trastorn alimentari. Aquests són:

Factors psicològics

 • Baixa autoestima
 • Sentiments de falta de control de la seva vida
 • Depressió i ansietat

Factors interpersonals

 • Relacions socials i familiars problemàtiques
 • Dificultat per expressar sentiments i emocions
 • Haver estat ridiculitzat pel seu pes
 • Historial d’abús físic o sexual

Factors socials

 • Estàndards culturals de bellesa que glorifiquen estar prim
 • Atribuir un major pes al físic que a l’interior

Factors biològics

 • Tenir diversos familiars amb el mateix trastorn i per tant predisposició genètica
 • Tenir tendència a l’obesitat
 • Sofrir canvis corporals

 

Curs i pronòstic

Encara que aquests trastorns poden donar-se en qualsevol edat i en qualsevol sexe, cal tenir en compte que les persones en més risc de patir-ho són les joves adolescents, doncs en aquest moment solen tenir més pressió social relacionada amb la imatge i a més és el moment en què es donen canvis corporals. En qualsevol cas, si es detecten indicis d’aquest problema no ha de plantejar-se com una etapa normal i s’ha de demanar ajuda a un professional.

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies